Elverum Psykoterapi-senter

Raskt tilbud hos erfarne terapeuter


Psykoterapi

Videokonsultasjon

Veiledning

Om oss


Vi er terapeuter med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, spesialistsentre og kommunehelsetjenesten. Elverum psykoterapisenter er etablert for å gi innbyggere i Elverum om omegn mulighet for å gå i dynamisk psykoterapi.

Eirik Ulveseth


Eirik er psykologspesialist og psykoanalytiker, og har lang erfaring fra både spesialisthelsetjenesten privatpraksis. Han har etablert Elverum psykoterapisenter, og er senterets eneste avtalespesialist med drifttsavtale med Helse Sør-Øst.


Eirik har særlig kompetanse på intensiv psykoterapi og psykoanalyse, og driver også gruppeterapi.


For å komme i behandling til Ulveseth må du henvises fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Ventetiden er relativt lang (over 6 mnd pr februar 2022). Det er en fordel om du også selv skriver et brev med beskrivelse av vanskene dine og din forståelse av deg selv. Ved ventetid over 6 mnd kommer ikke nye pasienter på venteliste. 

Rigmor Ormsrud


Rigmor er utdannet klinisk sosionom. Hun er dynamisk orientert, og opptatt av å hjelpe mennesker til å se sammenhenger i eget liv, mellom hendelser i oppveksten, og vansker i livet her og nå. Hun tilbyr samtalebehandling med utgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov. Rigmor er tilstedeværende, lyttende og tilbyr et trygt rom for deling av vanskelige tanker og følelser.


Med flere tiårs erfaring fra spesialisthelsetjenesten har Rigmor hjulpet mange med lav selvfølelse, angst, depresjon, relasjonelle vansker, emosjonelle vansker og traumer. Mange har hatt sammensatte vansker der også forholdet til kropp og mat, selvkritikk og selvskading har vært en del av problematikken.


Rigmor har videreutdanning i gruppeterapi, og arbeider med utgangspunkt i mentaliseringsbaserte og metakognitive tilnærminger.

Behandlingstilbud

Eirik Ulveseth

Refusjonsbasert behandling etter henvisning fra fastlege. Betaling av egenandeler inntil frikort.


For veiledning av psykologer under videreutdanning i psykoterapi og annen kollegial assistanse gjelder egne takster, ta kontakt for forespørsler vedr dette

Rigmor Ormsrud

Rigmor har en egen hjemmeside der du kan lese mer om hennes ulike tilbud. 


terapeutormsrud.no

Åpningstider

Mandag - Fredag
08:00 - 14:00
Lørdag - Søndag
Stengt

Finn oss

Ta kontakt her: